Biz Kimiz ve Neden Farklıyız

Ökke&Hekim, Türkiye’de sanat hukuku alanında uzmanlaşmış ilk ve tek hukuk bürosu olarak sanat dünyasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Ökke&Hekim, disiplinler arası bir hukuk dalı olan sanat hukuku alanında yüksek kalitede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sanat dünyasının tüm aktörlerinin “sanata özgü” hukuki uyuşmazlıklarına çözümler üretirken, ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerine de yardımcı olur. Sanatı ve bu sektörü çevreleyen hukuki altyapı konusunda donanımlı ve tecrübeli bir ekibe sahip olan Ökke&Hekim, sanat piyasasında faaliyet gösteren gerçek kişilerin ve kâr amacı güden/gütmeyen tüm kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, yaratıcı, etkili ve hızlı çözümler üretir. Ökke&Hekim, sanat dünyasının uyuşmazlıklarına ve ilişkilerine getirdiği profesyonel hizmet yaklaşımıyla, sanat piyasasının gelişimine ve daha iyi işlemesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir

Servisler

Müvekkillerimiz


• Sanat eserinin ithalat, ihracat ve taşınması ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve konuyla ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümü;
• Sanat eseri alım satım, ödünç ve konsinye sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi;
• Kâr amacı güden ve gütmeyen tüm sanat girişimlerinin kuruluşu, idaresi ve tasfiyesi ile ilgili işlemler;
• Sanatla ilişkili tüm taşınmaz, miras ve vergi meseleleri;
• Telif hakları ve sanatçının yeniden satış hakkı da (Droit de Suite) dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının korunması ve kötüye kullanılmasının engellenmesi;
• Sanat sigortası;
• Sanat suçları; sanat hırsızlığı, kara para aklama, eserde sahtecilik, eserin tahribatı ve dolandırıcılık gibi eserle ilgili suç oluşturan tüm unsurlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlara etkili hukuka uyumluluk programlarının hazırlanması;
• Kültür mirasının iadesi ve yağmalanması da dahil kültür varlıkları ve mülkiyet hakkına ilişkin meseleler;
• Eserin gerçekliğinin ve biçilen değerinin doğrulanmasının hukuki boyutu;
• Eser alımı-satışı öncesi ve sonrasında, eser üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmesi ihtimalinin incelenmesi ve iddia durumunda uyuşmazlıkların çözümü;
• Üçüncü kişilerin hak talepleri ve müzayedecinin hak ve yükümlülükleri dahil Müzayedelerin tüm hukuki meseleleri;