Neler Yapıyoruz

Sanat hukuku, çağdaş sanat piyasasının küreselleşmesi ve güncel sanatın günden güne artan medyumlarının da etkisiyle, bir çok farklı sektöre hizmet etmektedir. Bu durum sanat hukukunda uzmanlaşmış ve alanında profesyonel hizmet veren kişilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olmasına neden olmaktadır. Sanat dünyasının katılımcılarının hukuki ve ticari meseleleri doğru analiz etmeleri, haklarını ve çıkarlarını korumaları için çok büyük önem taşımaktadır. Sanat ticaretinde hukukun öneminin anlaşılmaması veya ihmal edilmesi esaslı sonuçlara neden olabilir – Yanlış yatırımlara, masraflı ve başarısız dava süreçlerine bazen de eserin tümden kaybına neden olabilir. Sanatla ilgili tüm konulardaki titiz ve kapsamlı hizmetlerimizle, müvekkillerimizin çıkarlarını korumalarına yardımcı oluyor ve yatırımlarından, zamanlarından veya yeteneklerinden
maksimum verimi almalarını sağlıyoruz.

Ökke&Hekim öncelikli olarak aşağıda yer alan yerel ve uluslararası hukuki uyuşmazlık ve konulara ilişkin hukuki hizmet vermektedir: Sanat eseri alım ve satım süreçleri; sanat sektöründe yer alan kar amacı güden veya gütmeyen, kurumsal veya bağımsız sanat oluşumlarının günlük faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerinin her evresi; sanat eserinin yaratılma, sergilenme ve sonraki süreçleri;sanatçı haklarının korunması; eser mirasçılarının ve diğer tüm aktörlerin “sanata özgü” sorunları; Sanatla ilişkili tüm davaların takibi.

Ökke & Hekim, müvekkillerinin;

• Eser gerçek mi? Eser yabancı bir hükümette hukuki veya politik bir davaya konu mu? Koleksiyonerin mülkiyet hakkı sanatçının eseri üzerindeki hakları nedeniyle sınırlandırılabilir mi? gibi sorularına cevap vermekle birlikte,
• (i) eserin taşınması ve depolanması, (ii) gümrük süreçleri, (iii) sigortalandırılması, (iv) çalınan eserin geri alınması, (v) sanat alanında faaliyet gösterecek tüzel kişiliklerin kuruluş işlemleri, (vi) sanatçının yaratma sürecine özgü konular olan sansür ve esinlenme, (vii) güncel sanat ve kamusal alanda sanat ile ilgili sorunlar, (viii) sanatçılar ve koleksiyonerlerin vergilendirilmesi gibi daha pek çok konuda ortaya çıkan uyuşmazlık ve meselelerinin çözümünde de yardımcı olmaktadır.